Öğretmenlerin, “Sistem Düşüncesi” yaklaşımını kullanarak
öğrencilerinin düşünme becerilerini geliştirmelerine,
büyük resmi görerek çözüm yolları bulmalarına destek olmayı amaçlıyoruz.